Gävle-Dala Enduro Cup

 

Vintercupen är färdigkörd för i år och resultat och sammanställning hittar ni på denna sida.
Vi som har arrangerat årets cup tackar för denna gång och hoppas vi ses till Sommar Cupen som planeras att starta i Skutskär den andra maj.
Totalsegrare blev:
UE1 Eddie Hanson SMK Hedemora
UE0 Albin Berglund Hudiksvall MCK
Elit Dennis Putkuri Folkare MK
Junior Ludvig Putkuri Folkare MK
Bredd Per Andersson SMK Hedemora
Motion-50 Lars Olof Blomfeldt Örbyhus MCK
Motion 50+ Urban Olsson SMK Hofors
Tjej Cornelia Jonsson Bollnäs MK


 
Tävlingsdagar: Vintercupen 2019

Arrangör                 Datum             Tilläggsregler               Resultat
Bollnäs MK              20181229        Bollnäs                        Bollnäs
SMK Hofors             20190120        Hofors                         Hofors
Fagersta-Norberg   20190127   Fagersta-Norberg              FNE
Folkare MK             20190210        Folkare                        Folkare
Ludvika MS            20190217        Ludvika                        Ludvika
SMK Dala               20190224        Dala                             Dala
Skutskärs MS         20190310        Skutskär                       Skutskär
FMCK Falun           20190316        FMCK                           FMCK

               

Nummerserier är som följer: UE1=1-49, UE0=50-99, Senior/Elit=100-199, Junior=200-299, Bredd=300-499, Motion -50=500-599, Motion+50 600-699 Tjej=800-899.
Regler för cupen finns här nedan, läs dom innan ni anmäler
er.
Motion-50 t.o.m det år man fyller 49
Motion 50+ f.o.m det år man fyller 50

För att läsa Resultat och Anmälda behövs  som hämtas här

Inbjudan och tilläggsregler för
 Gävle-Dala Vinter Enduro Cup 2019

Regler för cupen finns här nedan, läs dom innan ni anmäler er.

Gemensamma regler för Gävle-Dala Vintercup 2019

Tävlingsform Nationell tävling Enduro Typ 1. Endurolicens är ett krav. Inget körkort krävs.
Cup samordnare K-G ”Skalle” Kvarnström
Supervisor Utses av SVEMO
Tävlingsledare, Säkerhetschef samt Miljöansvarig anges på respektives klubbs tilläggsregler.
Transponder Tävlingarna kommer att köras med AMB transponder, som var och en får tillhandahålla själv. Transpondern är personlig och kan bara användas av en förare varje tävlingsdag, skall man under seriens gång byta transponder måste det nya transpondernumret mailas till
skalle1951@gmail.com senast Kl 19:00 kvällen före tävlingen.
Klasser Senior/Elit
,
(Förare med licensklass: Senior, Elit) Junior, Ungdom E0, Ungdom E1, Bredd, Motion-50, Motion 50+ och Tjej. (i motionsklasserna får endast förare med seniorlicens deltaga)
Tävlingsträcka
Senior/Elit ca 2 tim, Junior ca 2 tim, Bredd och Tjej ca 1tim 30 min, Motion och Ungdom ca 1 tim
Tävlingen kommer att köras med en sträcka i taget med tillfälle till service mellan sträckorna, det kommer att finnas en maxtid i alla klasser.
Maxtid: Senior/Elit/Junior och Tjej 1tim 45 min, Motion och Bredd 1 tim 15 min, Ungdom 1 tim. (detta är alltså tiden man har på sig att komma till start på sista sträckan)

Respittiden
för respektive deltävling meddelas i samband med förarmötet vid varje deltävling.

Det kommer att bestämmas antal sträckor på tävlingsdagen.
Kompletterande regler PM och vägbeskrivning kommer inför varje tävling att läggas på hemsidan.

Starttid Ungdomsklasser kl. 9:30. Motion och Bredd kl. 10:45. Senior/Elit och Junior och Tjej ca 12:15.
Förarsammanträde 15 minuter före respektive start.
Startordning 1 ungefär var femte sekund vid första start.
Anmälan Erhållande av startnummer på Internet
http://www.vintercupen.com/
På grund av tidsbrist godtages inga efteranmälningar på tävlingsdagen. Anmälan senast 19:00 kvällen före din första tävling, startnummer behålls igenom hela cupen.
Deltävlingar 8 st.
Köldgräns
Se SR 4.13
Tävlingens eventuella avlysande:
Meddelas före första start på
http://www.vintercupen.com/
Poängberäkning 60,56,53,51,50,49,48,47,46,45,44 och så vidare ner till 0 poäng
Slutresultat Vid 8 eller 7 deltävlingar räknas dom 6 bästa resultaten. Vid 6 deltävlingar eller färre räknas de 5 bästa. Enl. SR 7:2 om det ej går att skilja 7:2 gäller SR 7:3
Resultat Minst 1 sträcka skall fullföljas för att komma med i resultatlistan. Resultatlista anslås efter varje tävlingsdag på Internet
http://www.vintercupen.com/
Priser Maskinunderhåll i de 4 tävlingsklasserna. Pokaler till dom främsta i alla klasser. Pokaler till samtliga i Ungdomsklasserna som fullföljt minst tre deltävlingar. T-shirt till samtliga i alla klasser, som har genomfört minst 4 deltävlingar.
Alla priser delas ut vid finalen. För att få pris skall man närvara vid finalen.
Startavgift 300:- Ungdomsklasser 200:- Skall betalas senast 15 minuter före start.
Startavgift betalas kontant på plats eller med Swish (aktuellt swish nummer kommer att medelas på hemsidan inför varje deltävling.)

Utrustning Enligt enduroreglementet
Drivmedel Tillhandahålls ej
Fordon Behöver ej vara registrerat
Ljudmätning kommer att utföras
Service På av arrangören anvisad plats. Miljömatta skall användas vid all service.Varje servicefordon skall medföra brandsläckare på minst 6 kg.
Internet
http://www.vintercupen.com/
Upplysningar
Skalle Kvarnström 070-5372308

 

Internet http://www.vintercupen.com/
Upplysningar
Skalle Kvarnström 070-5372308